Voorafregeling

Misschien denkt u eraan uw uitvaart op voorhand te bespreken?
Sommige mensen wensen hun uitvaart reeds op voorhand te regelen.
Op die manier verloopt de uitvaart volgens uw wensen en overtuiging.
U kan hiervoor steeds een afspraak met ons maken, uw uitvaart wordt dan volgens uw wensen en ideeën besproken en vastgelegd.

Wilsbeschikking

U kan uw laatste wil in verband met uw uitvaart precies laten vastleggen zoals u dat wenst. Alles wordt contractueel vastgelegd.

Wij geven u hierbij ook mee dat u een kopie van het contract bezorgd aan een vertrouwenspersoon. Deze kan ons verwittigen in geval van overlijden.

U kan uw wensen over uw uitvaart ook bekend maken op het gemeentehuis van uw woonplaats. Niemand kan zich tegen de wil die contractueel werd opgenomen, verzetten