Er zijn verschillende zaken die de kosten van een uitvaart bepalen:

 • Plaats van overlijden en de overbrenging
 • Wordt er een plechtigheid voorzien?
 • Begrafenis of crematie?
 • Gemeente van overlijden
 • Wenst de familie rouwdrukwerk? Brieven, prentjes? Met of zonder foto? Model en aantal?
 • Keuze van bloemen
 • Keuze van kist
 • Is er een koffietafel?
 • Dient er een overlijdensbericht in de krant te verschijnen? Grootte?
 • Andere zaken zoals formaliteiten, ceremoniewagen, columbariumplaat, rouwpostzegels, grafmonument, sierurnen, e.a.

Tijdens de bespreking van de begrafenis informeren wij u over de mogelijkheden en kunnen u een raming geven van de kosten op basis van uw keuzes.

 • Men kan begraven worden in een andere gemeente dan waar men gedomicilieerd is.
  De gemeente rekent hiervoor een extra kost aan.

Ja, dit is mogelijk.
U dient hiervoor een eigenhandig geschreven aanvraag voor te leggen.

 • Ja dit mag.
  Indien uw tuin niet uw eigen tuin is dient u hiervoor toestemming van de eigenaar te kunnen voorleggen.
 • Dat kan een aangekocht perceel grond zijn op de begraafplaats, voor een begraving.
  Men kan ook een concessie aanvragen voor een columbarium of urneveld.